สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560