ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้