ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 image004

 

 image002