โรงพยาบาลศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 60 จากรายได้ที่ได้รับ จำนวน ๔ อัตรา