เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 เวลา 08.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10, พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต., พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต., พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลา และข้าราชการตำรวจ ศชต. ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 24) ณ ลาน ฮ.ศชต. 

460203f859da3243990caf30c6d928bcb2ed04a

ffdabecc991feb1aaa74f1cdabf823c3200f49f

532d83ada427392250c5f51148e1458a3900b41