วันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี ผบก.ภ.จว.ยะลา, พล.ต.ต. พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ ผบก.ศพฐ.10 ร่วมแถลงข่าวผลการระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ 3 จชต.ตามแผนปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติดปี 2560 โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าอาคาร ศชต.

2017 3 22 31

2017 3 22 31

2017 3 22 31

2017 3 22 31

2017 3 22 31

2017 3 22 31

2017 3 22 31