วันที่ 7 เม.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต.เป็นประธานพิธีประดับยศข้าราชการตำรวจผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร.ต.อ.ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต.,พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต.พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต.ข้าราชการตำรวจ และ ประชาชนร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศชต.

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21

2017 4 7 21