วันที่ 13 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต./ผบ.ศปก.ตร.สน.เป็นประธานในประชุมสัมมนาผู้บริหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีความมั่นคงที่สำคัญที่เกิดในห้วงเดือนที่ผ่านมา และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ สว. – รอง ผบก. ในสังกัด ศชต. วาระประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศชต.

2017 6 13 21

2017 6 13 21

2017 6 13 21

2017 6 13 21

2017 6 13 21