วันที่ 15 มิ.ย.60 เวลา 19.00 น. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. บรรยายพิเศษและให้โอวาทแก่ นสต.กองร้อยที่ 4 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำรวจ

1

1

1