วันที่ 6 ก.ค. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต. เป็นประธานการประชุมบริหารประจำเดือน มิ.ย.60 และมอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสมควรได้รับการยกย่อง ประจำเดือน มิ.ย.๖๐ พร้อมติดตาม เร่งรัด คดีความมั่นคง และมอบนโยบาย หน.หน่วยตำรวจใน จชต. โดยมี พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต.และหัวหน้าสถานีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศชต.

2017 7 6 11

2017 7 6 11

2017 7 6 11

2017 7 6 11