วันที่ 20 ม.ค.60 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) โดยมี พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤษดาธิการ ผบก.ศพฐ.10, พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศชต. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศชต.

20 1 2017 21

20 1 2017 21

20 1 2017 21

20 1 2017 21

20 1 2017 21