วันที่ 31 ม.ค.60 เวลา 8.15 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต. ให้โอวาทข้าราชการตำรวจที่อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคง ศชต. ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติ ศชต.

2017 1 31 21

2017 1 31 21