วันที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทีป ราญสระน้อย ผบก.สส.ศชต., พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต., พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต.ประชุมสัมนาผู้บริหาร มอบนโยบายและเกียรติบัตรแก่ข้าราชการตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศชต.

com 1 2 2017 21

com 1 2 2017 21

com 1 2 2017 21

com 1 2 2017 21

com 1 2 2017 21

com 1 2 2017 21

com 1 2 2017 21