วันที่ 1 ก.พ.60 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต. ตรวจเยี่ยม นักเรียนนายสิบตำรวจใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในสังกัดของ ศชต. และตรวจความเรียบร้อย ของกองร้อยที่พัก ทั้ง 5 กองร้อย

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31

com 1 2 2017 31