วันที่ 1 ก.พ. 60 เวลา 14.30 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทีป ราญสระน้อย ผบก.สส.ศชต. พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนจังหวัดยะลา ณ ห้องดาหลา ศชต.

com 1 2 2017 41

com 1 2 2017 41

com 1 2 2017 41

com 1 2 2017 41

com 1 2 2017 41