วันที่ 2 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ทีป ราญสระน้อย ผบก.สส.ศชต., พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต., พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดอบรมและให้โอวาทกับข้าราชการตำรวจที่อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนคดีความมั่นคง ศชต. ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติ ศชต.

com 2 1 2017 21

com 2 1 2017 21

com 2 1 2017 21

com 2 1 2017 21