วันที่ 6 ก.พ. 60 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. เยี่ยมอาการ นสต.ศุภวัฒน์ โกศล ณ โรงพยาบาลยะลา

6 2 2017 21

6 2 2017 21