วันที่ 6 ก.พ.60 เวลา 14.30 น. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. ให้การต้อนรับ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ เข้าพบปะปรึกษาหารือประเด็นต่างๆดังนี้ 1.รัฐบาลควรดำเนินการทางกฎหมาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการสังหารนอกระบบ 2.การแจ้งความดำเนินคดีกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และ 3.การฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อประเทศต่างๆตามพันธกรณีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

6 2 2017 51

6 2 2017 51