วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 07.30 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต. เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ณ อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพลศึกษาประจำวิทยาเขตยะลา อ.เมือง จว.ยะลา

8 2 2017 21

8 2 2017 21

8 2 2017 21

8 2 2017 21

8 2 2017 21

8 2 2017 21

8 2 2017 21

8 2 2017 21

8 2 2017 21