วันที่ 8 ก.พ.60 เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปสำรวจที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอใช้ที่ดินทำการก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ของ ศพฐ.10/ศนต.จชต.

8 2 2017 41

8 2 2017 41

8 2 2017 41

8 2 2017 41