วันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ศชต. เป็นผู้แทน ผบช.ศชต. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยรบขนาดเล็ก (จู่โจม) ของ มว.ฉก.นปพ. ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ศชต. บ้านบูเกะคละ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จว.ยะลา

9 2 2017 21

9 2 2017 21

9 2 2017 21

9 2 2017 21