วันที่ 1 มี.ค.60 เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต. เป็นประธานพิธีเปิดเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมการสังเกตและตรวจสอบยานพาหนะในเขตทางเดินรถหรือทางหลวง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติอดุลย์ ศชต.

2017 3 1 21

2017 3 1 21

2017 3 1 21

2017 3 1 21