วันที่ 2 มี.ค. 60 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต. พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต. พ.ต.อ.ทีป สราญน้อย ผบก.สส.ศชต. พล.ต.ต.จักรพร แท่นทอง ผบก.ศฝร.ศชต. ประชุมบริหารประจำเดือน ก.พ.๖๐ พร้อมติดตาม เร่งรัด คดีความมั่นคงและมอบนโยบาย หน.หน่วยตำรวจใน จชต.พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในสังกัดและมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ และ ชค.ตชด.กกล.ตร.จชต.

2017 3 2 21

2017 3 2 21

2017 3 2 21

2017 3 2 21

2017 3 2 21

2017 3 2 21

2017 3 2 21