วันที่ 6 มี.ค.60 เวลา 08.45 น. พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต. ต้อนรับ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 23) และคณะ มาตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและเยี่ยมชมสถานที่ภายใน ศฝร.ศชต.

com 2017 3 6 31

com 2017 3 6 31

com 2017 3 6 31

com 2017 3 6 31

com 2017 3 6 31