วันที่ 6 มี.ค.2560 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี 31 (อ.มายอ) ได้สั่งการ ดังนี้ 1.รักษาระเบียบวินัย หมั่นฝึกเป็นประจำ 2.กำชับไม่ให้เกี่ยวข้องยาเสพติด 3.ให้มีมาตรการป้องกันตนเองตามหลักยุทธวิธี 4.สืบสวนหาข่าวสม่ำเสมอ 5.สร้างมวลชนสัมพันธ์ในท้องที่ 6.ไม่ประมาทต่อสถานการณ์โดยเด็ดขาด และสามารถตอบโต้คนร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ร่วมรับประทานอาหาร มอบสิ่งของและเงินสด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ณ บก.มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี 31 (อ.มายอ)

2017 3 6 71

2017 3 6 71

2017 3 6 71

2017 3 6 71

2017 3 6 71