วันที่ 8 มี.ค.60 เวลา 08.00 น. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต. ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับครูฝึกและนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่8/2560 ณ ลานฝึก ศชต.พร้อมทั้งได้มอบนโยบายเรื่องปลูกจิตสำนึกให้รักศักดิ์ศรีตำรวจ มีวินัย ห้ามยุ่งเกี่ยวยาเสพติด เป็นตำรวจมืออาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

2017 3 8 11

2017 3 8 11