วันที่ 8 มี.ค.60 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ รอง ผบช.ศชต. เป็นผู้แทน ศชต. ให้การต้อนรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร พร้อมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ศอ.บต.

2017 3 8 31

2017 3 8 31

2017 3 8 31

2017 3 8 31