ประกาศราคากลางตู้เหล็ก โครงการ ซื้อตู้เหล็กสำหรับศูนย์ฝึกยุทธวิธี ศชต. จำนวน 160 ตู้