ประกาศ ศูนย์ปปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง จัดซื้อกระสอบทรายและลวดหีบเพลงแถบหนาม โดยวิธีพิเศษ