มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี ๒๑ ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้.- ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ ผกก.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี และ พ.ต.ท วิรัตน์ พุดคง รอง ผกก.ป ฯมอบหมายให้ ร.ต.อ.เทอดศักดิ์ กลั่นแก้ว รอง สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี /ผบ.มว.ฉก.นปพ.ปัตตานี๒๑(ยะรัง) ๑.เมื่อ ๑๖๐๙๐๐ – ๑๖๑๑๐๐ พ.ย.๕๙ จัด กพ. ๑ ชป.ร่วมกับ ร้อย ฉก.ทพ.๒๒๐๘ กรม ทพ. ๒๒ กิจกรรม”โครงการเกศาสานใจ" บริการตัดผมให้กับนักเรียน รร.บ้านกาแลสะนอ หมู่ ๓ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จว.ปัตตานี ๒.เมื่อ ๑๖๐๙๑๐ – ๑๖๐๙๓๐ พ.ย.๕๙ จัด กพ. ๑ ชป.ร่วมกับ ร้อย ฉก.ทพ.๒๒๐๘ พบปะมวลชนและมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชานในพื้นที่ หมู่ ๓ บ.กาแลสะนอ ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จว.ปัตตานี

mou 2016 11 17 11

mou 2016 11 17 11

mou 2016 11 17 11