เมื่อ ๑๗๑๐๐๐-๑๗๑๑๓๐ พ.ย.๕๙ พ.ต.ท.พรชัย ขวัญปัญญา สวญ.สภ.ยะรมฯ พร้อม ขรก.ตร.สภ.ยะรมและคณะแม่บ้าน ตร.,ร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สภ.ยะรม และ พ.ต.ท.พรชัย ขวัญปัญญา สวญ.สภ.ยะรมฯ พร้อม ขรก.ตร.สภ.ยะรม-คณะแม่บ้าน ตร. ได้แจกข้าวกล่อง-น้ำดื่มแก่ครู-นักเรียนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

mou 2016 11 18 11

mou 2016 11 18 11

mou 2016 11 18 11

mou 2016 11 18 11