วันนี้ 180900 พ.ย. 59 ร.ต.อ.ธนฤทธิ์ โพธิ์เตี้ยเทียม รอง สวป. สภ.เบตง พร้อมชุด ตชส.ฯ ออกเยี่ยมครู/นร.โรงเรียนบ้านบาแตตูแง และได้บริการตัดผมกับนัก เรียนตามโครงการบริการ ตัดผมนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายการ ปฎิบัติงานปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านบาแตตูแง ม.2 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณครู/นร.มีนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 25 คน ปกติ

mou 2016 11 18 41

mou 2016 11 18 41

mou 2016 11 18 41

mou 2016 11 18 41