" ปัตตาเลี่ยนสานใจ ตชส.ตากใบ ได้ใจน้องๆนักเรียน" วันที่ 24 พ.ย.59 เวลา 09.45 น. ร.ต.ท.สุชาติ บัวกิ่ง หน.ชุด ตชส. สภ.ตากใบ นำทีมชุด รปภ.ครูตำรวจ DARE.ให้บริการตัดผมนักเรียนชาย ที่ ร.ร.บ้านหัวคลอง ต.เจ๊ะเห เพือให้นักเรียนมีสุขภาพผมที่สะอาด ถูกต้องตามระเบียบของ ร.ร. และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

18372

18374