วันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 09.30 น. ร.ต.อ.ธนฤทธิ์ โพธิ์เตี้ยเทียม รอง สวป.สภ.เบตง พร้อมชุด ตชส.ฯได้ร่วมกับนายโกมุท ลุ่ยอ่อน รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 3 พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ มว.ฉก.ตชด.445 เบตง ผู้นำท้องถิ่นตรวจเยี่ยมครู/นักเรียนและได้บริการตัดผมให้กับนักเรียนตามโครงการบริการตัดผมนักเรียนตาสถานศึกษาเพื่อสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสร้างขวัญกำลังใจแก่คุณครู/นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมตัดผม 22 คน 

171790