"โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด" เช้าวันนี้ 6 ธ.ค.59 เวลา 08.00 น. ร.ต.ท.สุชาติ บัวกิ่ง หน.ชุด ตชส.พร้อมชุด ตชส.สภ.ตากใบ ร่วมกิจกรรมกับสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด พิษภัยและการป้องกันเพื่อต้องการให้เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษา ช่วยกันต่อต้านไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ.รร.เทศบาล 2 (บ้านบาเละฮีเล) โดยมี นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธาน

337257

337260

337262