วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองยะลา พ.ต.ท.พรชัย ชูสงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลาได้มอบหมายให้ชุดตชส. ออก พบปะเยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปรึกษาหารืิอข้อราชการต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (IO) ที่ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ณ บึงแบเมาะ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จว.ยะลา

2016 12 8 61

2016 12 8 61

2016 12 8 61

2016 12 8 61