วันที่ 15 ธ.ค.59 เวลา 09.30 น. ร.ต.ท.วิโชติ มณีคง รอง สว.(ป) สภ.เบตง พร้อมชุด ตชส.ฯได้ออกพบปะเยี่ยมพี่น้องประชาชน เยี่ยมครู/นักเรียนและได้บริการตัดผมให้กับนักเรียน ให้นักเรียนทำร่วมกิจกรรมระบายสีรูปภาพระหว่างรอการตัดผม ณ โรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนกาแป๊ะกอตอใน ต.,อ.เบตง จ.ยะลา ตลอดจนได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการสังเกตถบุคคล ยานพาหนะต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่และวัตถุต้องสงสัยหากพบเห็นพฤติการณ์ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองได้รับทราบทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนเอง ปกติ

2016 12 15 21

2016 12 15 21

2016 12 15 21

2016 12 15 21

2016 12 15 21