วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองยะลา พ.ต.ท.พรชัย ชูสงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลามอบหมายให้พ.ต.ต.สุพต สุขเอียด สวป.สภ.ยะรมชรก.สภ.เมืองยะลา พร้อมชุด ตชส. ออกพบปะเยีี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและ ให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้าที่มาศึกษาดูงานแผนการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองยะลา โดยอาศัยการ บูรณาการขับเคลื่อนกำลังประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตรวจค้นบุคคลยานพาหนะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งรปภ.บุคคลสถานที่ราชการเพื่อเป็นการป้องกันเหตุในพื้นที่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปรึกษาหารืิอข้อราชการต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (IO) ที่ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ณ ชุมชนผังเมือง ๔ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา

2016 12 18 41

2016 12 18 41

2016 12 18 41

2016 12 18 41