วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายราชิต สุดพุ่ม รอง ผวจ.ยะลา พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดีรรท.ผบก.ภ.จว.ยะลา พล.ต.สมพล ปานกุล ผบ.ฉก.ยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา พ.ต.อ.วิฑูรย์ สุรพันธ์ รอง ผบก.ยะลา,พ.ต.อ.สุธิพงศ์ เป๊กทอง รอง ผบก.ยะลา,พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองยะลา พ.ต.ท.พรชัย ชูสงค์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา พ.ต.ต.สุพต สุขเอียด สวป.สภ.ยะรมชรก.สภ.เมืองยะลา พร้อมชุด ตชส. ออกพบปะเยีี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยแถวกำลัง ๔ ฝ่าย ตำรวจ ทหาร อส. และกำลังภาคประชาชน เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมห้วงเทศกาลวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มั่นสังเกต คน รถ สิ่งของ เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายในพื้นที่ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปรึกษาหารืิอข้อราชการต่างๆ สร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (IO) ที่ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ณ บริเวณลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา อ.เมือง จว.ยะลา

2016 12 22 11

2016 12 22 11

2016 12 22 11

2016 12 22 11