วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี สั่งการให้ ชุดปฏิบัติการ ตชส.สภ.เมืองปัตตานี พร้อม จร.สภ.เมืองปัตตานี ร่วมงาน "วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำ ๒๕๕๙ และการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

2012 12 26 11

2012 12 26 11

2012 12 26 11

2012 12 26 11