วันที่ 3 พ.ค.60 เวลา 10.00 น. สภ.สากอ พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน

รปภาพ3