วันที่ 3 พ.ค. 60 เวลา 11.00 น. สภ.เบตง พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน

รปภาพ4

รปภาพ5