วันนี้ 10 พ.ย.59 เวลา 07.00น. ร.ต.ท.สุชาติ บัวกิ่ง หน.ชุด ตชส.สภ.ตากใบ พร้อมชุด ตชส. ออกพบปะเยี่ยมเยียน ประชาชน ที่ตลาดนัดบ้านใหญ่ ม.3 ต.พร่อน อ.ตากใบ เพื่อแนะนำ และขอความร่วมมือในการดูแลชุมชน ตลอดจนการเดินทางกลับจากการมาขาย-ซื้อสินค้า ให้มีความระมัดระวังในการเดินทาง ซึ่งประชาชนเข้าใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้มาดูแลและแนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน ที่จะทำให้ปลอดภัย จากอาชญากรรม

2016 11 10 41

2016 11 10 41

2016 11 10 41

2016 11 10 41