มว.ฉก.นปพ.นธ.32 (สุไหงปาดี) ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา06.00 น. ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.00 น. 1.เวลา 06.00-06.30 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ชุดปฎิบัติการภูผา ออก ว.4 เส้นทางรถไฟปาดี-โกลก 2.เวลา 07.00-09.00 น./15.00-17.00 น. ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ พรมมาก ผบ.มว.ฯ พร้อม ชป.ภูผา ออก ว.4 ลว.เส้นทางสุไหงปาดี-สุไหงโกลก 3.ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ พรมมาก ผบ.มว.ฯ พร้อม ชป.ภูผา ว.43 จุดตรวจหลักในเขตเทศบาล ได้แก่ 3.1.จุดตรวจสายชล 3.2.จุดตรวจฉัตรวาริน 3.3.จุดตรวจกำปง ว.4 ว.43 ตามห้วงเวลาดังต่อไปนี้ 1.05.00-08.00 น. 2.11.00-13.00 น. 3.17.00-20.00 น.

com 2016 11 14 31

com 2016 11 14 31

com 2016 11 14 31

com 2016 11 14 31

com 2016 11 14 31

com 2016 11 14 31