วันที่  18 พ.ย.59 เวลา 09.00 น. สภ.เทพา พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ เทพา 20(เทพา214) ,ชป.สายฟ้า ว.43 ดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องเหตุและจำกัดเสรีในการก่อเหตุร้ายของ ผกร.ต่อเป้าหมายที่อ่อนแอ, ทีถนนสาย ป่าโอน-พรุ่ตู ที่หมู่ที่ 6 ต.เกาะสะบ้า ผลการปฎิบัติตรวจค้นรถยนต์ 20 คัน รถจักรยานยนต์ 14 คัน ไม่พบสิ่งผิดกฏหมาย 

479084

479086