วันที่ ๑๘ พ.ย. ๕๙ เวลา ๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. ร.ต.ท.ยศภัทร มาศนุ้ย รอง สวป.สภ.กาบัง พร้อมข่าย จร. ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัดบริเวณเขตรอยต่อกาบัง-ยะหา เพื่อป้องเหตุและจำกัดเสรีในการก่อเหตุร้ายและรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ บ้านบันนังดามา ม.๑ ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

482431

482434

482435