ร.ต.ท.ชัยวัฒน์ ศีลาหอม (นาทวี218) พร้อม ชป.โต้นนท์ ตรวจสอบบุคคลยานพาหนะ เน้นฝั่งเข้า อ.หาดใหญ่ เพื่อป้องกันเหตุ เหตุการณ์ปกติ

2016 12 9 41

2016 12 9 41