วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. ร.ต.ท.ศราวุธ อ่อนสมเพ็ชร ร้อยเวร ๒๐ พร้อมด้วย ชป.๒๐ ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘ บ้านบาซาตาแป ได้มอบกาแฟ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่รับผิดชอบ - เวลา ๒๑.๐๐ น. ร่วมกับ ชรบ.หมู่ ๘ บ้านบาซาตาแป ตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด บริเวณสามแยกเกษตร เพื่อป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ และสกัดเสรีของฝ่ายตรงข้ามที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่

2016 12 11 21

2016 12 11 21

2016 12 11 21

2016 12 11 21