วันที่ 15 ธ.ค.59เวลา 16.30น. ห้วยปลิง 202 หน.จุดตรวจพร้อมกำลังพลสามฝ่าย มี ตร. อส.และ ตชด.ได้ ตั้งว.43 จุดตรวจร่วมนาจวกตรวจค้นรถยนต์ จักยานยนต์ และบุคคล แต่เวลานี้ เหตุการณ์ปกติ

2016 12 15 51

2016 12 15 51