วันที่ 17 ธ.ค.59 เวลา 09.00 น. ห้วยปลิง 2 พร้อมชุด ตชช. ว.4 ตรวจเยี่ยมพี่น้อง ปชช.บริเวณตลาดนัดนิคมเทพาเพื่อป้องกันเหตุ/สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้อง ปชช.ใน พท.

2012 12 17 21

2012 12 17 21

2012 12 17 21